Kto jest wydawcą serwisu?

„Zdrowie w Praktyce”

Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
ul. Łotewska 9A
03-918 Warszawa

Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 200 tys. zł.

Znajdź nas na Facebook'u

Opinie naszych czytelników

wiper-pixel