Lipoproteina a: jakie parametry krwi są jeszcze ważne?

dr Ulrich  Fricke

dr Ulrich Fricke

13.05.2019 r.
Lipoproteina a: jakie parametry krwi są jeszcze ważne?

Pan Wiesław z Zamościa pyta: W jednym z wydań „Dłuższego zdrowia” zaleca się określenie poziomu lipoproteiny a we krwi. Co to jest dokładnie to substancja i jakie jeszcze inne parametry w związku z nią są ważne?

Pytania czytelników

dr Ulrich Fricke odpowiada: Lipoproteina, a w skrócie Lp(a) jest podobnie zbudowana jak o wiele bardziej znany cholesterol LDL, jej zadaniem nie jest jednak transportowanie tłuszczu wraz z krwią. Jest ona raczej odpowiedzialna za „łatanie” drobnych uszkodzeń w naczyniach krwionośnych. Jeśli jej stężenie jest jednak zbyt wysokie, odkłada się na ścianach naczyń krwionośnych i sprzyja powstawaniu miażdżycy tętnic. Jest podobnie szkodliwa dla naczyń jak palenie tytoniu i o wiele bardziej szkodliwa od podwyższonego poziomu cholesterolu. Osoby o podwyższonym poziomie Lp(a) – powyżej 30 mg/dl krwi – wykazują czterokrotnie podwyższone ryzyko zawału serca. Inne parametry krwi wskazujące na podwyższone ryzyko miażdżycy tętnic zawału serca to: cholesterol i trójglicerydy (często również podwyższone przy podwyższonej lipoproteinie a), homocysteina (szkodliwy produkt uboczny metabolizmu aminokwasowego) oraz białko ostrej fazy (CRP – oznacza stan zapalny naczyń).

Słowa kluczowe:
lipoproteina aparametry

Tematyka

Znajdź nas na Facebook'u

Opinie naszych czytelników

wiper-pixel